Шетелде оқуға арналған жаңа ережелер

Құрметті студенттер !!!

Академиялық ұтқырлық аясында шетелде білім алудың жаңа ережелері бөлімімен танысыңыз. Тегжейлі ақпарат алу үшін төмендегі сілтемеге немесе тіркелген құжатқа басыңыз.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1900018162

Шетелде оқуға арналған жаңа ережелер