РФ Федералдық бюджеттен қаржыландырылатын Брянск мемлекеттік аграрлық университетінің бюджеттік орындар туралы ақпарат

Дайындау бағыты (мамандық) Бюджеттікорындар
1 Зоотехния  8
2 Агрономия  10
3 Жануарлардан алынатын азық-түлік өнімдері  5
4 Агрохимия және  агропочвоведение  10
5 Ветеринария  10
Жер үсті көліктік-технологиялық кешендер  3
6 Агроинженерия  5
7 Электроэнергетика және  электротехника  5
8 Технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру 5
9 а/ш өнім өндіру жəне өңдеу технологиясы  10
10 Природообустройство және  водопользование  5
11 Техносферлық қауіпсіздігі  5
Жиыны: 81

Брянск мемлекеттік аграрлық университетінде бюджеттік орындарға Қазақстан Республикасының азаматтарын іріктеу жұмыстарын АҚ “Халықаралық бағдарламалар Орталығы” ұйымдастырады мекен-жайы:  010000, Астана қу, Орынбор көшесі, 4 үй, Бизнес центр «Алтын Орда», тел. (717-2) 76-90-81,   76-91-02, 76-91-06.