лисейчиков-н-и

Лисейчиков Н.И.

Т.ғ.д., профессор, РФ Әскери ғылымдары Академиясының мүшесі

Әскери Академия, Минск, Беларусь Республикасы

«Құрылыс және жол көліктері» кафедрасында «Көлік техникасын оңтайландыру» және «Көлік техникасының жұмыс үдерістерін математикалық үлгілеу» пәндері бойынша сабақ беріп, «Операцияларды зерттеу әдістері», «Математикалық программалау және оны көлікте қолдану», «Математикалық модельдеу және көліктерді пайдалану үдерістерін оңтайландыру», «Пайдалану, техникалық қызмет көрсету және механизация құралдарын жөндеуде ғылыми шығармашылықтың әдістемесі», «Ойлап табудың ғылыми үдерісінің мәселесі», «Инженерлік шешімдерді жасау ерекшеліктері мен творчестволық тұлғаның даму мәселелері» бағыты бойынша дәріс курсын оқыды.