Білім туралы құжаттарды тану мен нострификациялау

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрінің 2008 жылдың 10 қаңтарынан № 8 «Білім туралы құжаттарды тану мен нострификациялау ережелері» бұйрығына сәйкес, негізгі орташа, жалпы орташа, техникалық және кәсіби, орташадан кейінгі, жоғары және ЖОО кейінгі басқа елдерде, Қазақстандағы халықаралық, шетел оқу орындарында (олардың филиалдарында) білім алған адамдарға алған білімдері мен дайындықтарына сәйкес Қазақстан Республикасында білім алу мақсатында тану немесе нострификациялау рәсімін өту керек. Бұл мақсатта халықаралық ынтымақтастық бөлімі Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігінің Ұлттық акредитациялау орталығына тану мен нострификациялауды жүргізу мақсатында 30 студенттің жеке істерін жинап тапсырды.

Қосымша 1. Мектеп, лицей, гимназиялармен берілген білім құжаттарын нострификациялау және тану рәсімдері үшін қажет құжаттардың тізімі 

Қосымша 2. Кәсіби мектептер, колледж, институттар,университтермен берілген білім құжаттарын нострификациялау және тану рәсімдері үшін қажет құжаттардың тізімі