Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық дегеніміз-білім алушылардың немесе оқытушы-зерттеушілердің белгілі бір академиялық кезеңге (оқу немесе өндірістік практикадан өтуді қоса алғанда), әдетте семестрге немесе оқу жылына басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) оқыту немесе зерттеу жүргізу үшін, белгіленген тәртіппен игерілген білім беру бағдарламаларын міндетті түрде қайта есептей отырып, оқыту немесе зерттеу жүргізу үшін өз университетіндегі кредиттер.

Ұтқырлықтың негізгі мақсаты: студентке таңдалған дайындық бағыты бойынша жан-жақты білім алуға мүмкіндік беру, студенттердің еуропалық мәдениет саласындағы білімдерін кеңейту, жеке және кәсіби қасиеттерін пән, жауапкершілік және т.б. ретінде сіңіру.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы:

– сыртқы академиялық ұтқырлық-шетелдік жоғары оқу орындарында студенттерді немесе ПОҚ оқыту;
– ішкі академиялық ұтқырлық – студенттерді немесе ПОҚ-ны жетекші қазақстандық жоғары оқу орындарында

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНА ҰТҚЫРЛЫҚ

Внутренняя академическая мобильность

ЕУРОПАНЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНА ҰТҚЫРЛЫҚ

Внешняя академическая мобильность

 

 РЕСЕЙДІҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ҰТҚЫРЛЫҚ

simvoly-rossii-13

Өтінімді “Өтінім беру” батырмасын басу арқылы қалдыра аласыз