Қазақстанның жоғары оқу орындарына академиялық ұтқырлық

Құрметті Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің студенттері

“Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті” КЕАҚ Қазақстанның көптеген университеттерімен ынтымақтасады. Осыған байланысты 1 семестр мерзімге қазақстандық серіктес жоғары оқу орындарының бірінде ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін 2-ші курстан бастап студенттерден жыл сайын өтінімдер қабылданады.

Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін ақпарат.

Білім алушылардың ішкі академиялық ұтқырлығы жоғары оқу орындары арасындағы келісімдер (қазақстандық жоғары оқу орындары арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумдар мен шарттар) шеңберінде жүзеге асырылады.

Ішкі академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру үшін басқа қазақстандық университеттің ресми шақыруы, қабылдаушы университет қол қойған білім алушының оқуға үшжақты келісімі және жеке оқу жоспары болып табылады, онда қабылдаушы ЖОО-да игерілетін барлық пәндер көрсетіледі.

Білім алушыларды ішкі академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберу жүзеге асырылады:

1. жоғары оқу орындары арасындағы студенттердің өзара алмасуы негізінде;
2. білім алушылардың өз қаражаты есебінен.

Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысудың негізгі критерийлері:

  • білім алушылардың академиялық кезеңін аяқтағаннан кейінгі ағымдағы үлгерімі;
  • академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға үміткерлер үшін өз ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтау.

Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:

- білім алушының ректордың атына өтініші (1 дана);
- ECTS-келісім (2 дана);
- Жеке оқу жоспары (2 дана);
- академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуға үшжақты келісім (3 дана);
- ұсыныс хат (1 дана);
- транскрипт;
- жеке куәліктің көшірмесі (1 дана);
- фото 3*4 (2 дана).

Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін құжаттарды ресімдеу бойынша сіз ECTS-тиісті кафедраның үйлестірушісінен көмек сұрай аласыз.

Академиялық ұтқырлық шеңберінде өзара ынтымақтастық туралы шарттар жасалған Қазақстан Республикасының ЖОО-лары

Өтінімді “Өтінім беру“батырмасын басу арқылы қалдыруға болады.